එක රැයකින් අඟල් 4 කින් කෙට්ටු කරවන විස්මිත පානය

බඩ පිපීම කියන්නේ ලොව පුරා දහසකුත් ජනයා පිඩා විඳින තත්වයක්. බොහෝ දෙනෙක්ගේ උදරය ඉදිරියට නෙරා ඒමට ප්‍රධාන හේතුවද මෙයයි. අනවශ්‍ය වායුන් නිසා ඔබේ බඩ පිපිලා තිබීම ඉදිරියට නෙරා ආ ස්වභාවයෙන් පවතිනවා. මේ බඩ ඉදිරියට නෙරා ඒම සදහටම ඉවත්කරගත හැකි විස්මිත පානයක් ගැන තමයි විශ්වකර්ම අපි ඔයාලට ගෙන එන්නේ. මෙමගින් එක රැයක් තුල ඔබේ උදරය අඟල් දෙකක් හතරක් ප්‍රමාණයකින් අඩු කරගන්නට හැකියාව තිඛෙනවා. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/JMEVXh
බඩ පිපීම කියන්නේ ලොව පුරා දහසකුත් ජනයා පිඩා විඳින තත්වයක්. බොහෝ දෙනෙක්ගේ උදරය ඉදිරියට නෙරා ඒමට ප්‍රධාන හේතුවද මෙයයි.