ලේ උරා බිව් ඇත්තම ඇත්ත ඩ්‍රැකියුලා ගැහැණිය

ස්ලෝවැකියාවේ කැච්ටිස් ගම්මානයේ කන්දක් මත පිහිටි ඒ මන්දිරය ගුප්තය. අඳුරුය. ජරාවාසය. දකින අයකුට භීතිය ගෙනෙන ඒ මන්දිරය අදත් ඇත්තේ මින් වසර 400 කට පෙර අගෝස්තුවේ එක් දිනයක තිබු පරිදිමය. ඒ අගෝස්තු 21 වැනිදාවකි. අතිබිහිසුණු මිනීමැරුම් ගණනාවක යෙදුණු කාන්තාවක ජීවත් වූ එම මන්දිරයට අගෝස්තු 21 වැනිදා සුවිශේෂ දිනයකි. එහි ජීවත්වූ ‘රුධිර සිටුවරිය’ යන නාමයෙන් හැඳින්වූ බිහිසුණු කාන්තාවගේ මරණය සිදු වූයේ එදින වීම එම විශේෂත්වයයි. මේ ඒ පිලිබඳ වීඩියෝවයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ස්ලෝවැකියාවේ කැච්ටිස් ගම්මානයේ කන්දක් මත පිහිටි ඒ මන්දිරය ගුප්තය. අඳුරුය. ජරාවාසය. දකින අයකුට භීතිය ගෙනෙන ඒ මන්දිරය අදත් ඇත්තේ මින් වසර 400 කට පෙර අගෝස්තුවේ එක් දිනයක තිබු පරිදිමය.