මුහුද යටදී දියකිඳුරියක් කැමරාවට හසුවූ දුර්ලභ මොහොතක්

ඇත්තම ඇත්ත දිය කිඳුරියක් කැමරාවකට හසු උනොත් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ? Animal Planet කණ්ඩායම විසින් Israel හිදී Kiryat Yam මුහුදු තිරයෙන් මේ අහඹු සිදුවීම ඔහුන්ගේ කැමරා ඇසට හසු වෙලා තියෙනවා. සුරඟන කතා වලදී හමුවන දිය කිඳුරියන හුදෙක්ම මිත්‍යාවක් නොවන බව මින් තහවුරු වෙනවා. Youtube එකෙන් බැලීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/jsjoNP
ඇත්තම ඇත්ත දිය කිඳුරියක් කැමරාවකට හසු උනොත් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ?