හිස කේ වවාගන්න, සුදු කොණ්ඩේ කළු කරගන්න ආයුර්වේද රහස්

නීරෝගිමත් දිගු කෙස් කලඹකට හිමිකාරියක් වෙන්නට ඇත්නම් එය කෙතරම් වාසනාවන්තද? එහෙත් ලස්සන දිගු කෙස් කලඹකට හිමිකම් කියන කාන්තාවන් අද ඉන්නේ කීයෙක් කී දෙනාද? බොහෝ විට අපට අසන්නට ලැඛෙන්නේ විවිධ හේතු කාරක නිසා විවිධ රෝග තත්ත්වයන් නිසා හිසකෙස්වල නීරෝගිමත් පැවැත්මට හානිකර බලපෑම් ගෙන දී ඇති ආකාරයයි. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
නීරෝගිමත් දිගු කෙස් කලඹකට හිමිකාරියක් වෙන්නට ඇත්නම් එය කෙතරම් වාසනාවන්තද? එහෙත් ලස්සන දිගු කෙස් කලඹකට හිමිකම් කියන කාන්තාවන් අද ඉන්නේ කීයෙක් කී දෙනාද? බොහෝ විට අපට අසන්නට ලැඛෙන්නේ විවිධ හේතු කාරක නිසා විවිධ රෝග තත්ත්වයන් නිසා හිසකෙස්වල නීරෝගිමත් පැවැත්මට හානිකර බලපෑම් ගෙන දී ඇති ආකාරයයි.