මෙන්න මේවා ඇහි බැම ගා බලන්න - ප්‍රතිඵල ඔබව කම්පනයට පත් කරවයි

ඝනව වැඩුණු හොඳින් හැඩ කරගත් ඇහිබැම තිබීම ඔබේ පෙනුම වර්ධනය කරන අතර සිහින් ඇහිබැමක් තිබීම ඔබට වයස්ගත පෙනුමක් එක් කරනවා. බොහෝදෙනා ඇහිබැම ත්‍රෙඩින් හෝ ප්ලකින් කිරීමට යාමෙන් ඕනවට වඩා ඇහිබැම සිහින් කරගන්නවා. නමුත් ඇහිබැම සකසා ගැනීමේදී හැඩ කරගනීම පමණක් ප්‍රමාණවත්. උදාහරණයක් ලෙස බොලිවුඩ් නිළියන් ඇහිබැම සකසා ඇති අයුරු බලන්න. විශේෂයෙන්ම දීපිකා පදුකෝන් ඇගේ ඇහිබැම ඝනව තබාගැනීමට හුරුවී තිබෙනවා. ඔබේ ඇහිබැම තුනී නම් ස්වභාවික දේවල් යොදාගෙන පහසුවෙන්ම මෙම ගැටළුව විසඳගන්න පුළුවන්. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/sV16XJඝනව වැඩුණු හොඳින් හැඩ කරගත් ඇහිබැම තිබීම ඔබේ පෙනුම වර්ධනය කරන අතර සිහින් ඇහිබැමක් තිබීම ඔබට වයස්ගත පෙනුමක් එක් කරනවා.