අහසේ දකින්නට වූ අද්භූත සිදුවීම් හතරක්

අහස කියන්නේ අප සිතනවාට වඩා සුන්දර තැනක් නෙමෙයි. එහි දේදුනු අවුරෝරා වගේ ලස්සන සංසිද්දී වගේම භයානක සුළි කුනාටු, අකුණු වැනි දරුණු ස්වභාවික සංසිද්ධීන්ද නිරන්තරයෙන් සිදු වෙනවා. ඒ අතරේ අදටත් විසඳාගත නොහැකි අභිරහස් රැසක්ම මේ අහස් තලය මට සිදු වෙනවා කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද ? ලෝකයේ විවිධ රටවල අහසේ මෙවැනි අද්භූත ආශ්චර්යමත් දේවල් රැසක් සිදුවෙලා තිබෙනවා දකින්නට ලැබී තියෙනවා. අද විශ්වකර්ම අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ අහසේ දකින්නට වූ එවැනි අද්භූත ආශ්චර්යමත් දේවල් පිළිබඳවයි. ඔයාලත් බලන්න මේවා විසඳාගන්න පුළුවන් දේවල්ද කියල. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අහස කියන්නේ අප සිතනවාට වඩා සුන්දර තැනක් නෙමෙයි. එහි දේදුනු අවුරෝරා වගේ ලස්සන සංසිද්දී වගේම භයානක සුළි කුනාටු, අකුණු වැනි දරුණු ස්වභාවික සංසිද්ධීන්ද නිරන්තරයෙන් සිදු වෙනවා. ඒ අතරේ අදටත් විසඳාගත නොහැකි අභිරහස් රැසක්ම මේ අහස් තලය මට සිදු වෙනවා කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද ?