අඟහරු ලොවෙන් පෘථිවියට ආ විස්මිත දැරිය

ග්‍රීක කථා වල දෙවියන් සහ මිනිසුන් අතර එකතු වී හර්කියුලිස් වැනි පුත්‍රයන් තනා නැවත දෙව් ලොවට යන සුරංගනා කථා අසා ඇතත් ඒවා සත්‍ය බවට පසක් කරවන සංසිද්ධියක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වෙනවා. මෙල්බන් නරගරේ විසි දෙවන වියේ පසුවන Lea Kapiteli නම් යුවතිය පවසන්නේ ඇය අඟහරු ලොවේ ජාන සහිත කෙනෙකු බවයි. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/qIGJZ3ග්‍රීක කථා වල දෙවියන් සහ මිනිසුන් අතර එකතු වී හර්කියුලිස් වැනි පුත්‍රයන් තනා නැවත දෙව් ලොවට යන සුරංගනා කථා අසා ඇතත් ඒවා සත්‍ය බවට පසක් කරවන සංසිද්ධියක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වෙනවා.