කරවිල ඇටවලින් පිළිකාවට ප‍්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයක්

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ, පශු ව්‍යාධවේද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය ජයන්ත රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආන්දෝලනාත්මක සොයා ගැනීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ කරවිල ඇට සතුව පිළීකා මර්දන හැකියාවක් තිබෙන බවයි. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/Wz5Jpzපේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ, පශු ව්‍යාධවේද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය ජයන්ත රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආන්දෝලනාත්මක සොයා ගැනීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ කරවිල ඇට සතුව පිළීකා මර්දන හැකියාවක් තිබෙන බවයි.