දේශපාලනය උඩු යටිකුරු කරවන කාලයක්

ඉදිරි වසර තුන ලංකා දේශපාලනයේ පක්ෂ උඩු යටිකුරු කරවන කාලයක් ලෙසත් ප්‍රධාන පක්ෂ තුනක මුල් පුටු වෙනස් වන බවත් මෙමගින් රටේ ප්‍රභල දේශපාලන පක්ෂයක් තුල තරුණ නායකයන්ට අවස්තාව ලැබෙන බවත් ඒ අතරින් එක්තරා තරුණ නායකයෙක් විශේෂයෙන් මතු වන බවත් මේ හේතුව නිසාම අළුත් සහ නැවුම් අදහස් ඇති වන කාලයක් උදාවන බවත් ප්‍රවීන ජෙයෝතිර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා පවසයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඉදිරි වසර තුන ලංකා දේශපාලනයේ පක්ෂ උඩු යටිකුරු කරවන කාලයක් ලෙසත් ප්‍රධාන පක්ෂ තුනක මුල් පුටු වෙනස් වන බවත් රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා පවසයි.