අහිංසක කොල්ලෙක්ගේ පට්ට ඩාන්ස් එක

දක්ෂතාවය කියන්නේ හිතාගන්න බැරි දෙයක්. කැලේ පිපෙන මල් කැලේම පරවෙලා යනවා කියල කියමනක් තියෙනවනේ. එහෙත් අද එහෙම නැහැ. තමන්ගේ දක්ෂතාවය හැකියාව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එනම් සමාජ ජාල ඔස්සේ පෙන්වීමට පුළුවන් කම ලැබිලා තියෙනවා. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම මේ හැකියාවන් සෑම දෙකෙන්ටම දැකබලා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ලංකාවේ අහිංසක කොල්ලෙක්ගේ එවැනි සැබෑ දක්ෂතාවයක් ගැන. මෙවන් අයව ඉදිරියට ගෙනවිත් නිසි තැන අපි ගෙනදිය යුතුය. මේ දක්ෂ අපේ ලාංකික තරුණයාව දිරිමත් කිරීමට උත්සුක වෙමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම මේ හැකියාවන් සෑම දෙකෙන්ටම දැකබලා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ලංකාවේ අහිංසක කොල්ලෙක්ගේ එවැනි සැබෑ දක්ෂතාවයක් ගැන.